Prace dyplomowe

Praca magisterska z czytelnymi tabelami w poziomie

Praca magisterska zwykle liczy sobie kilkadziesiąt stron. Przyjmuje się, iż minimum dla tekstu właściwego to nie mniej niż czterdzieści kartek. Zwykle aneksy zachowują ciągłość numeracji względem pracy głównej, jednak traktowane są niejako odrębnie. Czasami zdarz się, że są one skomponowane tak, iż lepszym wyjściem ku przedstawieniu informacji jest odmienne ułożenie strony.

Cechą charakterystyczną aneksów, choć oczywiście nie w każdym przypadku, nie zawsze, jest fakt, iż posiadają poziomy układ. Sprawą oczywistą jest, iż praca magisterska pisane jest w tak zwanej orientacji pionowej. Kartka pracy magisterskiej to prostokąt, którego górna krawędź jest mniejsza niż krawędź boczna.

Nieco inaczej może wyglądać aneks, dla celów uzyskania wygodniejszego czytania tabeli lub wykresu o dużej ilości pól ciągnących się od lewej do prawej strony, nie praktykuje się - kolokwialnie mówiąc - ściskania szerokości poszczególnych słupków, a dąży się do tego by rozszerzyć je na ile to tylko będzie możliwe. Temu zabiegowi służy właśnie ułożenie poziome kartki.

W edytorze Word możemy wykonać taki zabieg w bardzo prosty sposób, klikamy na zakładkę ‘układ strony’, następnie w sekcji ‘ustawienia strony’ mamy opcję o nazwie ‘orientacja’. Rozwijamy listę, gdzie wybieramy układ w pionie lub w poziomie. Manipulowanie tą opcją jest bardzo proste i intuicyjne.

Nasza praca magisterska powinna być czytelna, dlatego gdy mamy tabele, które podnoszą wartość pracy magisterskiej, warto je tak wyeksponować, aby były czytelne. Temu może właśnie służyć opcja orientacji w układzie strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.