Prace dyplomowe

Jakie wymogi powinna spełniać praca magisterska?

W dzisiejszych czasach niemal każdy posiada w swoim domu komputer z dostępem do Internetu. Wymóg ten jest właściwie konieczny dla studentów, którzy na zaliczenia przedmiotów piszą prace w edytorach tekstów. Prace pisane odręcznie nie są już bowiem przyjmowane przez wykładowców, dla których czytanie odręcznego tekstu mogłoby być dosyć czasochłonne.

Studenci w edytorach tekstowych piszą nie tylko prace zaliczeniowe z różnych przedmiotów, ale także prace magisterskie i inne prace dyplomowe (prace licencjackie, prace inżynierskie). Są one pisane zgodnie z pewnymi wymogami, a niektórym z nich można sprostać tylko dzięki pewnej znajomości funkcji używanego edytora (na przykład gdy musimy ustawić odpowiednią szerokość marginesów).

Ponadto każda praca magisterska, licencjacka czy inżynierska powinna nagrana być w wersji elektronicznej - na płycie CD. Należy złożyć więc oprawioną pracę w wersji papierowej, ale także odpowiednio opisaną wersję elektroniczną. Ten wymóg dotyczy nie tylko prac naukowych pisanych na zaliczenie studiów, ale czasem także prac pisanych na zaliczenie ćwiczeń bądź wykładów.

Pisanie prac magisterskich w edytorach tekstowych nie jest dla młodych ludzi utrudnieniem, lecz wręcz ułatwieniem. Nie każdy mógłby bowiem sprostać zadaniu napisania długiej pracy dyplomowej ręcznie, zwłaszcza jeżeli charakter pisma jest dosyć nieczytelny.

Korzystanie z komputera i edytorów tekstowych może być jedynie problemem dla ludzi starszych, którzy muszą skończyć studia, aby na przykład utrzymać się na danym stanowisku pracy czy uzyskać awans. Jednak mogą oni wiele się nauczyć na zajęciach z technologii informacyjnej, które prowadzone są na uczelniach. Podczas tych zajęć można zaznajomić się między innymi z rozmaitymi funkcjami edytorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.